Tema Tehnika
Tehnika

Pregled najboljih OBD mobilnih aplikacija

Kao svojevrsni nastavak na više hardverski orijentiranu temu o OBD adapter čitačima, odlučili smo detaljno istražiti kakva je ponuda mobilnih aplikacija za njih, vrijedi li ih upariti sa softverom neovisnih proizvođača, ili se držati onih koji u paketu sa čitaćem već nude i svoja softverska rješenja

Matej Majstorović 5. travnja 2020.